Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat bij de meeste mensen wel bekend is. Voordat een werknemer bij een bedrijf gaat werken tekenen de werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt de verhouding tussen werknemer en werkgever. Helaas komt het regelmatig voor dat er, na indiensttreding, problemen ontstaan tussen werknemer en werkgever. Dat kan komen door ziekte, reorganisatie of een conflict. Wat kun je als werkgever/werknemer het beste op laten nemen in de arbeidsovereenkomst en hoe kun je het beste handelen na het ontstaan van een conflict of ter voorkoming?

Wanneer je vragen hebt over arbeidsrechtelijke zaken neem dan contact met mij op, zodat we samen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Onder sociaal zekerheidsrecht valt alles wat betrekking heeft op uitkeringen. Denk aan een WW-uitkering, ziektewetuitkering, WIA, WGA en bijstandsuitkering. 
De uitkeringsinstantie (UWV of de gemeente) beslist over de toekenning, hoogte en duur van de uitkering. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de toegekende uitkering, dan kun je binnen een vastgestelde termijn bezwaar maken. Houd deze termijn goed in de gaten. Wanneer je te laat bent kun je over het algemeen geen bezwaar meer maken. Word je bij de beslissing op jouw bezwaar niet of slechts gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. Mocht je ook hier niet tevreden zijn over de uitspraak, dan kun je nog naar de Centrale Raad van Beroep.

Wanneer je bezwaar maakt, of in beroep/hoger beroep gaat, heb je de meeste kans van slagen als je weet welke regels worden getoetst. Je doet er daarom goed aan om je door een gespecialiseerde advocaat te laten informeren over de mogelijkheden. Ik wil je hier graag bij helpen.

Onder huurrecht valt alles wat betrekking heeft op huurovereenkomsten. Daarbij wordt vaak gedacht aan de huur of verhuur van een woning of kamer, maar het kan ook zijn dat het gaat om de (ver)huur van goederen zoals een auto of boot. Bij het aangaan van een huurovereenkomst is het voor de verhuurder belangrijk dat hij al zijn wensen goed vastlegt. Als huurder is het van belang niet akkoord te gaan met een huurovereenkomst die in bepaalde situaties nadelig kan zijn. Om er zeker van te zijn dat je als verhuurder een correcte huurovereenkomst hebt opgesteld en dat je als huurder in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan, is het goed om de huurovereenkomst, voordat hij wordt getekend,  te bespreken met een advocaat. Bij geschillen tijdens de looptijd van de huurovereenkomst of bij het beëindigen van de huurovereenkomst kan ik, als advocaat, jou ook adviseren/ondersteunen. 

Heb je vragen die betrekking hebben op huurovereenkomsten, neem dan gerust contact met mij op.

Verbintenissenrecht is een term die onder juristen veel wordt toegepast. Iedereen sluit dagelijks verbintenissen ofwel overeenkomsten af. Denk hierbij aan het kopen van goederen zoals een brood, een auto of meubels. Ook bij het schenken of ruilen van goederen is er sprake van een verbintenis. Als je de gekochte of geruilde goederen in ontvangst neemt, verwacht je een goed product. Helaas komt het regelmatig voor dat producten niet voldoen aan de verwachtingen voor de koper. Voor de verkoper kunnen er betalingsproblemen (incasso) optreden. 

Doen één van deze problemen zich voor, neem dan gerust contact met mij op, ik wil je graag helpen.

Helaas komt het regelmatig voor dat twee of meerdere partijen in een conflict raken waar ze samen niet uitkomen. Deze partijen zouden gebruik kunnen maken van mediation. Maar wat betekent mediation nu eigenlijk? Er is sprake van mediation wanneer twee of meerdere partijen met een meningsverschil/conflict om de tafel gaan zitten onder begeleiding van een mediator/gesprekbegeleider.
Deze mediator begeleidt het gesprek en werkt samen naar een oplossing toe die voor beide partijen acceptabel is. 

Heeft u een meningsverschil met uw buren/(ver)huurder/werkgever of werknemer? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. We kunnen samen overleggen of ik als gecertificeerd mfn-mediator iets voor je/jullie kan betekenen. Tijdens het mediationtraject kies ik geen partij, maar ben ik er voor beide partijen om de communicatie op gang te brengen, te houden en het probleem samen op te lossen.